Produktion och design av er nya hemsida

Vi skapar er nya hemsida med era mål och utmaningar som grund

Hjälp med ny hemsida

Vi hjälper små och medelstora företag med kompletta webbplatslösningar men åtar oss även arbetet med att sköta driften av befintliga hemsidor.

Från idé och skiss till verklighet

En hemsida består av flera olika element och dessa ska effektivt samverka med varandra för att ge besökarna en så bra och smidig upplevelse som möjligt när de besöker din webbplats.

Vi pratar om strukturen (i vilken ordning innehållet skall presenteras) en användarvänlig och estetiskt tilltalande layout som fungerar på både PC, surfplattor och mobil, antalet undersidor, länkstruktur, texter, grafiska element, sökmotoroptimering och mycket mer.

Här nedanför så följer några exempel på vad som kan vara bra att fundera över innan ett projekts början!

Först och främst

Syfte

Vad är syftet med satsningen?

 • Har du som mål att skaffa nya kunder
 • Sälja produkter
 • Förmedla vad just din verksamhet gör för något?

Målgrupp

Vilken är din målgrupp?

 • Hemma fru/man
 • Snickare
 • Fiskare
 • Tjänsteman inom industrin
 • Ålder
 • Vad gör hen till en potentiell kund
 • Var finns de (Geografiskt)

Personligheter

Discanalys (DISC)

– Teorin om mänskligt beteende där man delar in alla människor i fyra dominerande beteendemönster.

 • Gul (Drömmare och visonärer)
  1. Vill att dina tjänster/produkter hjälper dem att förverkliga deras drömmar
  2. Avskyr detaljer
  3. Fattar snabba beslut om det känns rätt
 • Grön (Lugna lagspelare)
  1. De vill känna sig trygga innan de genomför ett köp
  2. Är relativt långsamma med sina beslut
  3. Fattar beslut baserat på känslor och sin omgivning
 • Blå (Strukturerade, noggranna och analytiska)
  1. Vill ha mycket information innan de fattar beslut.
  2. Tar lång tid på sig att fatta beslut
  3. Baserar sina beslut på fakta
 • Röd (Resultatorienterade)
  1. Vet oftast om vad de vill ha innan de kommer in på din webplats
  2. Är snabba på att fatta beslut och otåliga
  3. Fattar beslut med magkänslanMarknadsföring av webbplatsen

En ny webbplats kommer att vara till liten nytta om ingen hittar den.

Budget

Vilken budget finns för projektet? Ett nytt projekt kostar oftast mer än beräknat.

Ibland kan det vara riktigt lönsamt att istället optimera och utföra en remake av en redan befintlig sida. (Om den finns?)

Förväntat resultat

Vilket resultat förväntas av satsningen?

 • Ökad försäljning
 • Fler kunder
 • Konkurrensfördelar
 • Annat definierat resultat

Struktur och layout

Struktur

En väl strukturerad sida gör det enkelt för besökarna att hitta och förstå vad sidan handlar om men gör samtidigt att sökmotorer lättare hittar relevant information och guidar till din sida.

Layout

En intressant och levande layout fångar besökarnas intresse och får dem att stanna kvar längre.   

Färgsättning

Att välja färger till sin sida kan till en början låta som en lätt uppgift, men det är inte så enkelt som man tror!

Typografi

Typografin ska förstärka budskapet i texter och harmonieras med webbplatsens innehåll, produkter och varumärkets målgrupp.

Välj typsnitt med omsorg men tänk på att texterna samtidigt ska vara lättlästa.

Slagkraftigt och genomtänkt textmaterial

Behöver ni hjälp med att utforma och formulera texter?

Att anlita professionell hjälp (en content writer) kan vara en mycket bra idé för att skapa säljande och sökmotor- anpassade texter.

Content writing och copywriting

Ni har säkert hört begreppen tidigare, och dessa kan kort beskrivas med att Content writing handlar om att skapa ett långsiktigt värde genom välskrivna texter i ex, blogginlägg, nyheter och sidtexter medan copywriting skapar ett intresse och fångar den grundläggande essensen i ett varumärke.

Detta kan vara tidskrävande och om det inte finns en naturlig fallenhet och vetskap om hur dessa bäst skall utformas så tveka inte att ta in extern hjälp!

Läsmönster

Dra nytta av vanliga läsmönster och fånga läsarens uppmärksamhet genom att skapa en visuell hiarki.

Forskning (eye-tracking) visar att sidor som innehåller mindre text och nyckel- element läser de flesta i ett z-mönster med början längst upp i det vänstra hörnet.

Sidor med mycket brödtext läser majoriteten i ett F-mönster som innebär att man läser rubriken och de första meningarna för att sedan snabbt förflytta sig ned i den övriga texten.

Skriv alltid det viktigaste först, gå rakt på sak och skippa en långdragen inledning då människor har en tendens att läsa det första och sedan skumma igenom den efterföljande texten.

Måste du skriva långa texter så försök att dela upp texten i stycken och använda tydliga rubriker och grafiska element som fångar uppmärksamhet.

Läsbarhet och SEO

Googles algoritm imiterar läsmönster och värderar webbplatsen efter hur användbar och relevant den är. 

Sidor som bedöms som mest relevant för användaren och bäst matchar sökordet hamnar högre upp i sökresultatet.

Därför ska sökfraser placeras i till exempel rubriker, punktlistor eller i början av ett nytt stycke som också är fokuspunkter för användarnas läsbetende (Mönster).

Bilder och grafiska element

Att tänka på när det gäller bilder

 • Motiven på bilder bör vara relaterade till  produkter, tjänster eller varumärke.
 • Bildens placering är viktig- Hur är bilden placerad i relation till andra komponenter?
 • Leder bildens motiv betraktarens öga åt ett visst håll, och vad finns i så fall placerat där?
 • Hitta bilder som passar för ändamålet och fundera även över om bilden väcker känslor.
 • Välj tydliga skarpa bilder då suddiga och otydliga bilder ofta ger ett oprofessionellt intryck.

Ange alltid alt,texter (alternativ text) till bilder då dessa är av stor betydelse för sökmotorer. En sökmotor kan ännu inte läsa bilder utan använder sig istället av att läsa alt,-text dvs, den alternativa texten. Den skall så långt som möjligt vara ett likvärdigt alternativ till bilden.

Människor har generellt lättare att se särskilda skannings- punkter eller element som sticker ut. Det kan exempelvis vara rubriker, ingresser, punktlistor, siffror, nya stycken eller till och med tomrum.

Ovanstående är som sagt bara en del av vad som kan vara bra att fundera på!